Przez 8 lat firma Bull-it udoskonalała opatentowane przez siebie włókno Covec. Dążono do tego, aby dostarczyć na rynek jak najbardziej zaawansowany technologicznie materiał wykazujący wysoką odporność na ścieranie i uderzenia. Główny cel tych prac to oczywiście bezpieczeństwo motocyklistów. Prace nad modyfikacją i ulepszeniem tworzyw zawierających Covec wspierane były przez ośrodek badawczo-testowy Satra Technology Centre, Uniwersytet w Manchesterze, oddział ratownictwa drogowego Straży Pożarnej w Hampshire oraz Materials KTN – organ rządowy specjalizujący się w innowacjach technologicznych.

Nowa norma z zakresu testowania bezpieczeństwa odzieży – EN17092, która obecnie jest
w fazie szkicu – oficjalnie powinna zostać opublikowana w 2018 roku, lecz bardziej prawdopodobny jest 2019. Standard EN17092 zakłada sprawdzenie tkaniny pod kątem odporności na ścieranie oraz wytrzymałość użytych szwów. W porównaniu z EN13595, testy prowadzone na podstawie EN17092 różnią się w zakresie odporności na ścieranie, reszta parametrów sprawdzana jest podobnie.

Wytworzenie jednokierunkowego tarcia na testowanym materiale, na tyle długo aby powstała dziura oraz rejestrowanie czasu tarcia – to założenia poprzedniego standardu. Problem polegał na tym, iż w zależności od użytego sprzętu testowego, wyniki były różne.

Test odporności na ścieranie według normy EN17092 może dać bardziej spójne wyniki. Podczas sprawdzania odporności na ścieranie symulowany jest wypadek przy prędkości 45 km/h, 75 km/h oraz 120 km/h. Ocena jaką może uzyskać, według EN17092-1, testowana odzież motocyklowa to:

A = 45 km/h

AA = 75 km/h

AAA = 120 km/h, najwyższy poziom odporności na ścieranie.

Przez ostatni rok cała seria „17” została przetestowana zgodnie z wymogami normy EN17092 tak aby w dalszym ciągu można było oferować klientom stylową i ponadczasową odzież motocyklową spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Odzież motocyklowa Bull-it z serii „17” oferuje trzy poziomy ochrony:

  1. SP120 „SR6” – jednocześnie największa, oferuje 60%-owe pokrycie materiałem zawierającym Covec. Produkty linii SP120 „SR6” uzyskały ocenę AAA w teście odporności na ścieranie, przeprowadzonym według wymogów normy CE EN17092, tzn. że gwarantują one ochronę przy tarciu powstałym przy prędkości 120 km/h. Jest to najwyższy poziom ochrony oferowany na rynku tekstylnej odzieży motocyklowej.
  2. SP120 „LITE”, która nie występowała przed rokiem 2018. Produkty tej linii zawierają Covec w najbardziej newralgicznych miejscach. SP120 „LITE” również uzyskała ocenę AAA w teście odporności na ścieranie.
  3. Spodnie motocyklowe Stealth. Ich innowacyjność polega na zawarciu włókien polimerowych Covec bezpośrednio w strukturze jeansu. Takie rozwiązanie powoduje, że jeansy Stealth są bardzo lekkie, lecz to nie przeszkodziło w uzyskaniu oceny AA (70 km/h) w teście odporności na ścieranie. Dla dodatkowej ochrony, jeansy Stealth, wyposażone są w protektory Phantom, które przeszły pozytywnie testy bezpieczeństwa zgodne z poziomem 2 normy CE.